Serwis i Gwarancja

Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń marki Husqvarna. 

Warunki naprawy gwarancyjnej urządzeń marki Husqvarna

 1. Urządzenia marki Husqvarna dostępne w sklepie internetowym zogrodu.pl dostarczane są z kartą gwarancyjną oraz dokumentem zakupu.
 2. Karta gwarancyjna jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie z dokumentem zakupu. Nie wydaje się duplikatów kart gwarancyjnych. 
 3. Karta gwarancyjna musi być wystawiona w dniu sprzedaży. Karta bez wypełnionych wszystkich rubryk jest nieważna. 
 4. Dane sprzedawcy i data sprzedaży na karcie gwarancyjnej i dokumencie sprzedaży muszą być identyczne. 
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Instrukcją Obsługi dołączoną do maszyny i przestrzegania podanych w niej zasad użytkowania, obsługi i konserwacji.
 6. Gwarancji udziela Husqvarna na okres: 
  1. 24 miesięcy od daty zakupu przy sprzedaży konsumenckiej 
  2. 12 miesięcy od daty zakupu w obrocie profesjonalnym 
 7. W przypadku wykupienia pakietu Husqvarna CareTM Gwarancja Plus okres gwarancji, jej zakres oraz postanowienia regulują „Warunki Gwarancji Plus Husqvarna CareTM” dostępne w autoryzowanym punkcie sprzedaży dilera Husqvarna oraz na stronie internetowej www.husqvarna.com. 
 8. Powyższe okresy gwarancyjne warunkowane są przeglądami urządzenia, jeżeli wymóg ich wykonania wynika z dołączonej do towaru instrukcji obsługi lub określony jest w „Warunkach Gwarancji Plus Husqvarna CareTM”. Brak przeglądów anuluje roszczenia wynikające z tytułu gwarancji.
 9. Zamontowane w produktach silniki spalinowe oraz przekładnie napędowe innych producentów niż Husqvarna objęte są odrębną gwarancją danego producenta.
 10. Do przyjmowania zgłoszeń reklamacji, wykonywania napraw reklamacyjnych i przeprowadzania wynikających z instrukcji obsługi konserwacji i przeglądów, uprawnione są wyłącznie autoryzowane serwisy firmy Husqvarna. Aktualny wykaz serwisów dostępny jest na stronie www.husqvarna.com oraz pod numerem telefonu 022 330 96 00.
 11. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek wynikających z wad materiałowych lub montażowych. Gwarancja nie obejmuje innych roszczeń związanych z uszkodzeniem towaru oraz roszczeń związanych z utratą zysków lub poniesionych kosztów wynikających z uszkodzenia towaru.
 12. Urządzenie zgłaszane do reklamacji musi być kompletne, (z zespołem roboczym), i znajdować się w stanie, w jakim nastąpiło uszkodzenie (bez demontażu i czyszczenia). Punkt serwisowy zobowiązany jest wydać osobie zgłaszającej reklamację "Protokół przyjęcia do reklamacji".
 13. Naprawa reklamacyjna winna być wykonana w terminie do 30 dni kalendarzowych. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu naprawy w przypadku wystąpienia konieczności importu niezbędnych do wykonania naprawy części zamiennych lub gdy urządzenie wymaga dokonania dodatkowej ekspertyzy technicznej.
 14. Gwarancja nie obejmuje napraw (wymiany zespołów lub części, przeglądów i regulacji) wynikających z normalnego zużycia części i zespołów, do których należą: elementy układu tnącego/roboczego, bębny sprzęgła, sprzęgła, taśmy hamulca, paski klinowe i zębate, koła napędowe, sprężyny, amortyzatory, świece zapłonowe, żarówki, zabezpieczenia, filtry, dysze, membrany, zawory, elementy gumowe oraz uszczelki, czujniki zderzeniowe i koła jezdne robotów koszących.
 15. Gwarancja nie obejmuje przeglądów i regulacji oraz wymiany zespołów/części zużytych w wyniku eksploatacji. Nie podlegają także gwarancji uszkodzenia spowodowane użytkowaniem urządzenia ze zużytymi częściami/zespołami.
 16. W okresie gwarancyjnym do sporządzenia mieszanki paliwowej do silników dwusuwowych należy stosować olej Husqvarna lub jego odpowiednik zalecany przez Autoryzowane Punkty Dilerskie - o ile instrukcja obsługi nie stanowi inaczej.
 17. Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
  1. stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi,
  2. pracy urządzeniem pomimo wystąpienia objawów usterki,
  3. niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania konserwacji i obsługi okresowej,
  4. niewłaściwego przechowywania lub przewożenia sprzętu,
  5. dokonywania napraw, regulacji lub zmian konstrukcyjnych poza autoryzowaną siecią serwisową firmy Husqvarna,
  6. stosowania niewłaściwych, nieoryginalnych i nie zatwierdzonych do obrotu przez Husqvarna części, podzespołów, akcesoriów lub osprzętu (np. prowadnicy, łańcucha, głowicy żyłkowej, tarczy tnącej, szczotki, lemiesza, przyczepki, itp.),
  7. użytkowania maszyny niekompletnej lub ze zużytymi zespołami/częściami,
  8. stosowania innych niż zalecane w instrukcji obsługi materiałów pędnych, smarów lub olejów. 
 18. Niniejsza gwarancja jakości gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl